Vertimas "sustabdyti savo sutikimą" į bengalų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Sustabdyti
Suspend
Dėl suprantamų priežasčių negalojau laukti, kol duosite savo sutikimą.
আপন র ব ঝত প রছ ন, আম আপন দ র আদ শ র অপ ক ষ কর ন .
Kol gausiu tavo raštišką sutikimą.
যতক ষন ন আম ত ম র ল খ ত অন মত প ই
Sustabdyti žaidimą
খ ল য় স ময় ক ব রত দ ও
Sustabdyti skaitymą
স ক য ন কর ম বন ধ কর ন
Sustabdyti grojimą
প ল ব য ক বন ধ কর ন
Viską sustabdyti.
সবক ছ বন ধ কর দ ও
Sustabdyti esamą žaidimą
চলম ন খ ল ক স থগ ত কর
Priskyrimas grojimui sustabdyti.
প ল ব য ক বন ধ কর র জন য ব ইন ড কর ন
Sustabdyti dabartinį skambutį
বর তম ন কলট ধর র খ ন
Sustabdyti judančius paveiksliukus
অ য ন ম শন থ ম ও
Sustabdyti judančius paveiksliukus
অ য ন ম ট ড ছব থ ম ও
Jo neįmanoma sustabdyti.
এট থ মব ন
Jį būtina sustabdyti.
ওক থ ম ত হব
Reikia sustabdyti Rezidencijoje!
র স ড ন স র দ ক গ য় আটক ও!
Sustabdyti, išėjus už ribų
ক য নভ স র ব ইর স থগ ত কর হব
Nepavyko sustabdyti kambarių rodymo
র ম র ত ল ক ত র কর বন ধ করত ব যর থ
Sustabdyti rašymą į žurnalą
লগ থ ম ও
Jie nebegali mūsų sustabdyti.
এরকম পর স থ ত ত ত র আম দ র ধরত প রব ন .
Nori sustabdyti visą ordą?
ও ক ত ম ক ব শ ব সঘ তক বল ছ ল ?
Jo niekas negalėjo sustabdyti.
স ঝ ক ন য় ই চলছ ল.
Reikia sustabdyti oro eismą.
FAA'র সব এয় র ট র ফ ক ন চ ন ম ত হব ...
Maldauju sustabdyti šiuos veiksmus.
আম শ ষ টত চ ইছ , আত মস যম র আহ ব ন করছ
Mes turim sustabdyti Roniną.
র ন নক আটক ত হব .
Privalau kažkaip jį sustabdyti.
ত ক থ ম ত অবশ যই ক ছ করত হব
Jis negalėjo to sustabdyti.
ত ম ওট থ ম ত প র ন
Tu negalėjai jo sustabdyti.
ত ম দ র থ ম ন র মত ক ন ক ছ ই ছ ল ন
Kita programa paprašė sustabdyti komponavimąName
Name
Džina, jis norėjo tave sustabdyti.
ত ত ম ক চ ও?
Tik aš galiu ją sustabdyti.
একম ত র আম ই ত ক থ ম ত প র . সব ইক ন র পদ স থ ন ন য় য ও.
Dieve mano. Reikia tai sustabdyti.
আম দ র এট থ ম ত হব
Aš kraujuoju. Turite sustabdyti kraujavimą.
আপন ক ওট থ ম ত হব
Bet, Kvilai, sustabdyti Roniną neįmanoma.
ক ন ত ক ইল, র ন নক আটক ন ... ...অসম ভব.
Tik jis gali viską sustabdyti.
শ ধ ম ত র স একজন য এট বন ধ করত প রব
Aš juos bandžiau sustabdyti. Bandžiau...
ত দ র থ ম ত গ য় এখ ন ক ন এখন আম ?
Kas sakė, kad noriu jį sustabdyti.
ক বল ছ আম এই ট র ন থ ম ত চ ই?
Aš tavo vienintelė viltis jį sustabdyti.
ত ক ম রত চ ইল আম স হ য য করব.
Tu turi teisę pabandyti mane sustabdyti.
আম ক ঠ ক ন র চ ষ ট কর র স ব ধ নত ত ম র আছ
Aš mačiau jį bandantį juos sustabdyti.
আম ত ক থ ম ন র চ ষ ট করত দ খ ছ
lr savo gyvenimo inercija, varančia mane į priekį, ir savim, nes negaliu jos sustabdyti.
আম র জ বন র দ র বলত ই আম ক ম ত য র দ ক ঠ ল দ য় আর... এট থ ম ন র ক ষমত আম হ র য় ফ ল ছ
Čempiono šeimininkai davė sutikimą kovai su ne savo rato lygos robotu, dovanodami žiūrovams Dovydo ir Galijoto kovos vertą reginį.
কত পক ষ র জ হয় ছ ন খ য ত সম পন ন ল গ র ব ইর র র বটদ র খ ল র স য গ দ ত , এব দর শকদ র হ ত বন ম প পড় র লড় ই উপভ গ র স য গ কর দ য় ছ
Tikiuosi, supranti, kad negaliu sustabdyti šios mašinos.
এতসব ল কদ র থ ম ন সহজ ছ লন .
Negaliu sustabdyti daktaro Aizeko, tačiau tu gali.
ড আইজ য কসক থ ম ন আম র স ধ য র ব ইর ক ন ত ত ম প রব
Sustabdyti dokumento įkėlimą Visi informacijos persiuntimai tinkle bus sustabdyti ir Konqueror parodys iki šiol atsiųstą turinį.
নথ ল ড কর থ ম ও সমস ত ন টওয় র ক ট র ন সফ র থ ম য় দ ওয় হব , এব কনকর র এখনও পর যন ত প ওয় অ শট ক প রদর শন করব
Savo šviesa... savo šviesa?
ত ম র ফ ল য শ ল ইট ট জ ল ও

 

Susijusios paieškos: Išreikšti Sutikimą - Sustabdyti - Sustabdyti Pr. - Sustabdyti Laikrodį - Sustabdyti! - Sustabdyti Gaidys - Sustabdyti Poziciją - Sustabdyti Laikrodžius - Savo - į Savo -