Vertimas "gali būti prijungtas" į bengalų kalba:


  žodynas Lietuvos-Bengalų

Būti - vertimas : Būti - vertimas : Būti - vertimas : Būti - vertimas : Gali - vertimas : Gali - vertimas : Gali - vertimas : Gali - vertimas : Būti - vertimas : Būti - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Prijungtas AC adapterisComment
Comment
Gali būti.
হত ও প র
Gali būti.
হয়ত
Gali būti.
Maybe.
Gali būti.
এট ক একম খ য ত র ?
Gali būti.
হয়ত ত ই
Gali būti.
আম মন কর ছ ল ম! .
Gali būti.
আর হব
Visko gali būti.
য ক ন ক ছ ই হত প র
Gali būti puslapis.
এইড মন হয় প ষ ঠ
Gali būti Povakos.
প ওয় ক হত প র
Gali būti nemalonu.
এট ক ছ ট অস বস ত ত র করত প র .
Gali bet kur būti.
ত ই স য ক ন স থ ন য ত প র
Klysti. Negali būti. Gali.
ত ম ভ ল করছ , অসম ভব
. ..gali būti Kurtas Hendriksas.
এট ক র ট হ য নড র ক স হত প র .
Ten gali būti išėjimas.
সম ভবত ওখ ন ক ন পথ প ব.
Tai gali būti atlikta?
এট ক কর সম ভব?
Gali būti labai pavojinga.
ত হল ত এট খ বই ব পদজনক হয় উঠব
Kad gali būti pavojinga.
হ য , ব র ট ব পদজনক জ ন স
Jos gali būti nemirtingos arba gali daugintis.
অমর হওয় ... ...নয়ত ব শব স ত র
Šriftas gali būti per didelis
ফন টট সম ভবত অত যধ ক বড়
Norimas protokolas gali būti nepalaikomas.
পছন দ কর প র ট কলট সমর থ ত ন হত প র
Nurodytas aplankas gali būti netuščias.
হয়ত ঐ ফ ল ড রট ফ ক নয়
Tačiau jis gali būti paleistas.
শ ন স বভ বতই ত ম ক খ শ করত চ ষ ট করছ
Ji gali būti bet kur.
এখ ন অন ক জ য়গ আছ য খ ন স থ কত প র
Nors jausmai gali būti įtempti...
অবশ যই আমর শত র হব ন ,
Tai gali būti gera idėja.
য ওয় য য়.
jei įtariamasis gali būti nubaustas...
আস ম ক দ শ ফ র য় আন হব আইন র দ ষ ট ত য সব অপর ধ ...
Tai gali būti bet kas.
ওজন ১৬০ প উন ড হব
gali būti, tai turėjo atsitikti.
য আমর দ জন একত র হয় ছ
Ji gali būti trečiasis muškietininkas.
অয় আঙ গ থ র ড ম স ক ট র হইব র প রব
Gali būti bet kur Vatikane.
৮৬ ন ম ব র ক য ম র র ভ ড ও কই?
Jame gali būti žudiko vardas.
ফ দ র
Šis pasaulis gali būti mūsų.
দ ন য় ট আম দ র হয় য ত প র
Kiekviena siela gali būti išgelbėta.
এখ ন সব ই ব চ ত প র .
Atsargiau, čia gali būti gilu.
স বধ ন , গর ত গ ল অন ক গভ র.
Ar tai gali būti tiesa?
এসব ক সত য ?
Geriausias, koks tik gali būti.
সবচ ইত বড় চ ল ক
Kaip tai gali būti teisinga?
ক ভ ব এট ম ত র হয় ?
Ji gali išmokti būti geresne.
ম ন , আম র চ য় ও ভ ল?
Gali būti jos dalimi, o gali pasilikti praeityje.
ত ম ক হয় এর অ শ হত হব , অথব ত ম ক প ছ য় পড়ত হব .
Gali būti jos dalimi, o gali pasilikti praeityje.
ত ম এর অ শ হত প র , অথব ত ম প ছ য় পড়ব .
Savaime suprantama, kad URL gali būti dokumentas, ar tai gali būti . desktop byla.
is tried. Of course URL may be the URL of a document, or it may be a . desktop file.
Manau, gali būti bet kuo, kuo tik nori būti.
আম র মন হয় ত ম চ ইল য ক ন ক ছ ই হত প র .
Nutraukus procesą diskas gali būti nebepanaudojamas.
প রক র য় য় ব ধ দ ল স ট ড স কট ব যবহ র র অয গ য কর দ ত প র

 

Susijusios paieškos: Būti Prijungtas - Gali Būti - Gali Būti Naudojamas - Gali Būti Tiekiami - Gali Būti Pasiektas - Gali Būti Prieinama - Gali Būti Vykdomas - Gali Būti Pakeistas - Gali Būti Apskaičiuojama - Gali Būti Prekiaujama -