Vertimas "įmonės istoriją" Arabų kalba:


  žodynas Lietuvos-Arabiškas

Istorija - vertimas : Istorija - vertimas : Istorija - vertimas : Įmonės istorija - vertimas : Istorija - vertimas : įmonės - vertimas : Įmonės - vertimas : Istorija - vertimas : įmonės istorija - vertimas : Istorija - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Aš esu čia, kad papasakočiau jums Audur Capital įmonės istoriją.
انا هنا لكي اخبركم قصة شركة آودور المالية
Įmonės konfidencialus
سر ي بالش ركة
Įmonės naudojimui
مملوك للش ركة
Įmonės privatus
خاص بالش ركة
Taigi įmonės pasistato biurus.
وبالتالي فإن هذه الشركات , تبني المكاتب.
Gavilējoša išsiskleidžia upės įmonės
المبتهجين تنشر محطة نهر
Mėsos įmonės, kaip IBP ,
سكولر عمال في شركة IBP لتعبئة اللحم
Istoriją apie laiką, istoriją apie vietą, istoriją apie žmones.
قصة عن الزمن قصة عن المكان قصة عن الناس
Liaukis, aš baldų įmonės dalininkas.
بالله علي ك , أنا م دير ! فرع (فرانسفورد) يارجل
Rodyti istoriją
أظهر التاريخ
Išvalyti istoriją
امح التاريخ
Išvalyti istoriją?
أأمحو التاريخ
Išvalyti istoriją
امح التاريخ
Išvalyti istoriją
امح التاريخ
Išvalyti istoriją
محو الخط الزمني
Išvalyti istoriją
امسح التاريخ
Išvalyti istoriją
الأمر زرPassword Mode for line edit
Kodėl istoriją?
لماذا قصة حسن ا أعتقد بأننا مسلكين
Papasakok istoriją.
أخبرهم القصة .
Papasakok istoriją!
! حسنا
Papasakosiu istoriją.
وإنتظري حتى تسمعي هذا
Nuo šiol save laikyti įmonės smegenys.
من الآن فصاعدا تعتبر نفسك أدمغة المؤسسة.
Jūsų įmonės vakarienę naktį, p. Wooster?
شركتك على العشاء في ليلة ، والسيد وستر
Kai kurios įmonės atsisako mūsų ribojimų.
وبعض شركات المشروبات الغازية عارضت فكرة المنع هذه
Ir kokią vidurio rytų istoriją, kokią pasaulio istoriją,
وأي قصة للشرق الأوسط، أي قصة للعالم،
Susikeitėme. Tu pasakoji istoriją. Ir tu pasakoji istoriją.
الآن انه أمر معكوس. انت تحكى القصة، وانت ايضا
Išvalyti paieškos istoriją
مسح تاريخ البحث
Išvalyti talpyklės istoriją
امح تاريخ الحافظة
Išvalyti talpyklės istoriją
امحي محفوظات الحافظة
Rodyti ėjimų istoriją
اعرض نقل التاريخ
Peržiūrėti pokalbių istoriją...
عرض التاريخ...
Išsaugoti užduočių istoriją
حافظ على خط زمن المهام
Taigi, pradėkime istoriją.
فلتبدأ الحكاية إذن.
Pasakojame kitą istoriją.
ونقص قصصا جديدة
Pamiršk šitą istoriją.
وينسى المشروع الآخر الآن
Papasakok šitą istoriją.
العضو المؤمن عليه
Papasakosiu vieną istoriją.
سأروى لك قصة
Papasakoti istoriją, Hoyt.
قص علي قصة, يا هويت
Nagi, papasakoti istoriją.
قص عليهم القصة
Jis pasakoja istoriją...
تحكي عن ...
Istoriją apie meilę.
هي قصة عن الحب
Gal biblijos istoriją.
ربما التاريخ
Pratęsk savo istoriją.
فلتظل مصرا على هذا الهراء.
Kokią istoriją pasakosim?
حسن, ما هي قصتنا
Girdėjau tą istoriją.
سمعت تلك القصة

 

Susijusios paieškos: įmonės Istoriją - Istorija - Meno Istorija - Sėkmės Istorija - Kultūros Istorija - Papasakoti Istoriją - šeimos Istorija - Muzikos Istorija - Ankstyvoji Istorija - Medicinos Istorija -