Vertimas "vertimo atminties rungtynės" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Rungtynės - vertimas : Atminties - vertimas : Atminties - vertimas : Atminties - vertimas : Rungtynes - vertimas : Vertimo atminties rungtynės - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Naudoti vertimo atminties pasiūlymus
Use translation memory suggestion
Nuėjusi rungtynės.
She went for the matches.
Puikios rungtynės.
It's a great play. It sure is.
Rungtynės ketvirtadienį.
The game's on Thursday.
Rungtynės baigėsi.
Game's over. Miss!
Šios rungtynės svarbios.
This game does matter.
Rungtynės dar nesibaigė.
Game's not over yet.
Šį savaitgaIį rungtynės.
I got a game this weekend.
Tai ne rungtynės.
This is not a competition.
Tai tik rungtynės.
Bobby, it's just a game, OK?
Lai rungtynės... prasideda!
Let the match begin!
Tai ne rungtynės.
This isn't the prom.
Svarbiausios komiteto veiklos rūšys ir projektai tarpinstitucinėterminųbazėIATE(13 ),bendrikonkursaiišorėsvertimųpaslaugomsirkalbųprograminei įrangai,išorėsvertimųkokybėsvertinimo(CIEQ)mechanizmai(14 ),projektas,kurisleiskeistisirbendrai naudotis vertimo atminties duomenimis (Euramis) ir paskirstyti vertimo darbus tarp tarnybų.
), a project allowing for the exchange and joint usage of translation memory data (Euramis), and procedures for sharing translation work between services.
lnazui ryte futbolo rungtynės.
Scared Israeli son of bitch.
Tai ne rungtynės, mama.
It's not a match, Mom.
Pirmosios sezono rungtynės prasidėjo.
And the first game of the regular season is underway.
Puikios vietos. Nuostabios rungtynės.
Great seats, great game.
Rungtynės prasideda po pusvalandžio.
Match starts in half an hour.
Kaip vakar sekėsi rungtynės?
How was the game last night?
Rungtynės vyksta 90 min.
The game lasts 90 minutes.
Rungtynės vos po savaitės.
The competition's only a week away.
Rungtynės vertos šios akimirkos.
It has come down to this.
Taip, bet rungtynės truputį užsitęs.
No but a little bit of a delay in play for a moment here.
taigi, tau patiko futbolo rungtynės?
So, did you enjoy the football the other night?
Tos rungtynės tikrai nebuvo gražios.
That game couldn't have been pretty.
Trečios ir sunkiausios Rebels rungtynės.
Third and long for the Rebels.
Atminties
Memory
sumišimas, atminties sutrikimas, dėmesio atminties sutrikimas, dėmesio
Common
Taip, bet rungtynės vis tiek nesvarbios?
Right but still the game doesn't count.
Po 20 sekundžių pertraukėlės rungtynės tęsis.
Ball is back in play after a 20second timeout.
Futbolas neturėtų būti tik finansinės rungtynės.
Football should not be merely a financial contest.
Atminties žaidimas
Memory Game
Atminties išnaudojimas
Memory exhaustion
Atminties be
Memory loss Dizziness lon Hypoaesthesia Sciatica Paresthesia
Nepakanka atminties.
Not enough memory.
Nepakanka atminties
Out of memory
Atminties informacijaName
Memory information
Atminties langai
Memory windows
Atminties valdiklis
Memory controller
Atminties naudojimas
Memory Usage
Trūksta atminties
Out of Memory
Trūksta atminties.
Out of memory.
Atminties iškvietimas
Memory recall
Atminties iškvietimas
Memory clear
Atminties iškvietimas
Memory store

 

Susijusios paieškos: Vertimo Paslaugos - Be Vertimo - Vertimo Biurų - Vertimo Klaida - Vertimo Programa - Rungtynės - Rungtynės Pr. - Atminties Kortelė - Atminties Talpa - Duomenų Atminties -