Vertimas "planavimas marža raktas" į anglų kalba:


Ar Jūs turėjote galvoje : planavimas maža raktas ?

  žodynas Lietuvos-Anglų

Raktas - vertimas : Raktas - vertimas : Raktas - vertimas :
Key

Marža - vertimas : Planavimas - vertimas : Raktas - vertimas : Raktas - vertimas : Planavimas - vertimas : Marža - vertimas : Raktas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Raktas Raktas
Key Key Key Key
Raktas Raktas
Memo Key Memo Memo
Raktas Raktas Memo Memo
Memo Memo
Ši marža apibūdinama kaip refinansavimo marža.
This premium was described as the refinancing premium.
Raktas.
The key.
Raktas
Key Key
Raktas
Key
Raktas
Key
Raktas!
It's the key!
Raktas...
Key.
Raktas!
Key.
Raktas!
Key!
Raktas.
Key.
Raktas...
Come on! The key.
Raktas.
The clue.
Raktas
Key
o raktas reikšmė Tiesiogiai siųsti parametrą raktas .
o key val Directly set the configuration option named 'key'.
Dempingo marža
Dumping margin
Pelno marža
Profit margin
Galima marža ( )
Margin available ( )
Galima marža
Margin available
USEregioninis planavimas (1606)regioninis planavimas (1606)
USEmountain region (1616)mountain region (1616) priority area national account
Raktas... Kur yra tas raktas iš mano voko?
The key... the one from my envelope.
Planavimas
Planning
Planavimas
Follow up
Planavimas
INFRASTRUCTURE
Kur raktas?
Where's the bloody key? !
! Kur raktas?
Where's the bloody key?
Tai raktas.
It's a clue.
Tai raktas.
It's a key.
Tai raktas.
The key.
Kur raktas?
Where is the key?
Viktoro raktas.
Viktor's key.
Raktas Memo
Key Key Memo
Memo Raktas
Key Key Memo
Memo Raktas
Memo Key
Raktas Memo
Memo Key
Čia raktas.
It's a code prompt.
34 raktas!
Key 34!
tai raktas.
All right.
Kur raktas?
Where's the key?
Raktas nenustatytas
Key not established
Pirminis raktas
Primary key
Silpnas raktas
Weak key
Čia raktas.
This is a key.

 

Susijusios paieškos: Marža - Pelno Marža - Bendrojo Pelno Marža - įmoka Marža - Saugumo Marža - Prekybos Marža - Palūkanų Marža - Raktas - Raktas Fob - Pirminis Raktas -