Vertimas "panašiai kaip" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Kaip - vertimas :
As

Kaip - vertimas :
How

Kaip - vertimas : Panašiai - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas : Kaip - vertimas :
Raktažodžiai : Look Something Stuff Sort Whatever

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Panašiai kaip kad žurnaluose ir panašiai?
It's like you see in the magazines and stuff?
Panašiai kaip meksikiečiai.
Viva Perú!
Panašiai kaip dabar!
We're like this!
Panašiai kaip pažeminai mane.
Kinda like you humiliated me.
Panašiai kaip sifonas klozete.
Kind of like the grease trap in your sink.
Panašiai kaip skalbimo mašinoje.
A bit like being in a washing machine.
Panašiai kaip Jėzų Kristų.
Just like Jesus Christ.
Panašiai kaip atrodo dabar.
Kind of like it looks right now. oh, go to hell.
Šypsosi panašiai kaip ir tu.
Looks just like you wh she smiles.
Tai panašiai kaip melo detektorius.
It's like a lie detector.
Švedijoje buvo panašiai kaip Danijoje.
In Sweden the share matched with that in Denmark
Ou čia panašiai kaip, Prodyk, kaip myli!
OK that's another thing, it's like, You gotta prove it to me baby!
Jie stebėtinai galvoja panašiai kaip mes.
Surprisingly, they have similar thoughts to us.
Čia panašiai kaip gainiotis nematomą žmogų.
It was like following an invisible man.
Taip, panašiai. Panašiai?
Sort of ?
Na, kaip dalis mano svajonių ar panašiai.
well, just like part of my dream or something.
Ir pirokinezė skamba kaip psichozė ar panašiai.
And pyrokinesis sounds like some psychosis or something.
Viskas atrodo panašiai kaip 7 11 parduotuvėje.
So you see everything it's exactly as a 7 Eleven would be.
Skausmas buvo geliantis panašiai kaip atsikandus ledų.
And it was the kind of caustic pain that you get when you bite into ice cream.
Ir vaizdai tiesiog išnyra, panašiai kaip čia.
And they just kind of come up, kind of like this.
Panašiai kaip nurodyta MRD, tačiau riboto stiprumo
Close to MRD but limited robustness
Panašiai kaip be didėjimo ar be naudos.
Disclosing nothing.
Ar tai panašiai kaip surasti Jėzų Kristų?
Is that like finding Jesus?
Tokios garantijos veikia panašiai kaip ir kapitalizavimas.
As a result, the guarantees have an effect similar to that of a capital injection.
Vaikai TMZ toleravo panašiai kaip ir suaugę žmonės.
Tolerance to TMZ is similar to adults.
Panašiai kaip 1985 aisiais įsigijus Apple Macintosh 512.
It'll be just like it was in 1985, when you bought an Apple Macintosh 512.
Manau, kad, kaip girdėjote, panašiai galvoja ir ministrė.
I know that I share this view, as you could hear, with the Minister.
Panašiai kaip buvo Vatse arba riaušės Čikagoje 68aisiais.
It's like we had in Watts or the riots in Chicago in '68.
Kaip auksinės žuvelės ar Šetlendo ponio, ar panašiai.
Like a goldfish or... a Shetland pony or something. Bring Strabo, Oz!
Jo, kaip koks pernakvojimas ar panašiai Bus smagu.
Yeah. Yeah, like a sleepover or something. It'll be fun.
Panašiai.
Yeah, pretty much.
Panašiai.
Sort of.
Panašiai.
More so.
Panašiai.
That too.
Panašiai.
More than somewhat.
Panašiai.
Something like that.
Panašiai.
More or less.
Panašiai.
Sort of. I'm Jerry.
Panašiai...
Something like that.
Panašiai.
Kind of. Is mom here?
Panašiai.
Pretty close.
Panašiai.
A kind of lord.
Panašiai.
Yeah. Yeah , that was pretty much it.
Panašiai.
Kind of.
Panašiai.
Something like that.

 

Susijusios paieškos: Panašiai - Kaip ... Kaip - Kaip švelni Kaip Aksomas - Kaip - Kaip? - Ir Kaip! - Kaip Galima - žinomas Kaip - ... Kaip į ... - Ne Mažiau Kaip -