Vertimas "palaikykite savo dėmesį" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Palaikykite - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Savo - vertimas : Palaikykite savo dėmesį - vertimas : Palaikykite savo dėmesį - vertimas : Dėmėsį - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Komisijos nary, prašau, atkreipkite dėmesį į globėjus ir palaikykite juos.
Please, Commissioner, bring carers into focus and support them.
Palaikykite pastovų ryšį su savo gydytoju.
You should keep in regular contact with your doctor.
Palaikykite mano daiktus.
Here! Hold my stuff.
Ją kambario temperatūroje palaikykite
For a more comfortable injection, leave the pen at room
Palaikykite pastovų greitį ir laukite.
Maintain present velocity and stand by.
Kodėl senosios persų palaikykite jūros šventas?
Why did the old Persians hold the sea holy?
Jį kambario temperatūroje palaikykite maždaug 30 minučių.
Leave the pre filled syringe at room temperature for approximately 30 minutes.
Injekcijos vietoje maždaug 30 sekundžių palaikykite tamponą.
Hold gauze on the injection site for approximately 30 seconds.
Kaip tada jis buvo patraukti palaikykite rakto?
How then was he to grab hold of the key?
Palaikykite išorinę plaštakos pusę saul je 5 minutes.
You must test this carefully by exposing the back of your hand to the sun for 5 minutes.
Užpildytą švirkštą kambario temperatūroje palaikykite maždaug 30 minučių.
Leave the pre filled syringe at room temperature for approximately 30 minutes.
A Prieš naudojim, palaikykite insulin kambario temperat roje.
A Let the insulin reach room temperature before you use it.
Prie injekcijos vietos prispauskite ir keletą sekundžių palaikykite
After injection, press the injection site with a small bandage or
Adatą būtinai palaikykite įbedę į odą bent 10 sekundžių.
You must keep the needle in the skin and press down the injection button for at least 10 seconds.
Jei reikia, kelias sekundes palaikykite prispaudę sterilios marlės gabalėlį.
Press the injection site with a small bandage or sterile gauze if necessary for several seconds.
Prispaud palaikykite apie 10 sekundži, kad pleistras gerai prilipt.
Press for at least 10 seconds to make sure the patch will stay in place.
Jei reikia, kelias sekundes palaikykite prispaudę sterilios marlės gabalėlį.
ra bandage or sterile gauze if necessary for several seconds.
Jei reikia, kelias sekundes palaikykite prispaudę sterilios marlės gabalėlį.
Press the injection site with a small
Dėmesį skiriame savo lyginamiesiems pranašumams.
We are focusing on our own comparative advantages.
Savo dėmesį būtina skirti veiksmams.
We have to focus on action.
Savo dėmesį skirsiu dviem sritims.
I will concentrate on two areas.
O jeigu ji pamirš, tu paskambink jai ir palaikykite ryšį.
But if not, if she forgets, you call her and you stay in touch with each other. I will.
Spragtelėkite failui atverti Spragtelėkite ir palaikykite neseniai naudotam failui atverti
Click to open a file Click and hold to open a recent file
Turime sutelkti savo dėmesį į tai.
This is what we must focus our attention on.
Turime skirti savo dėmesį ekologiškoms technologijoms.
We must devote our attention to green technologies.
Kad išsiskirtų visa dozė, palaikykite dozavimo rankenėlę ir lėtai skaičiuokite5 sekundes.
To deliver the full dose, hold Dose Knob in and count slowly for 5 seconds.
Prieš dėdami į OptiPen, užtaisą 1 2 val. palaikykite kambario temperatūroje.
Keep the cartridge at room temperature for 1 or 2 hours before inserting it into the pen.
Greitai ištraukite adatą ir palaikykite spausdami injekcijos vietą sausu, steriliu marlės gabalėliu.
Withdraw the needle quickly and apply pressure over the injection site with a dry, sterile pad.
Prieš švirkšdami palaikykite tirpalą kambario temperatūroje, kol jis sušils iki kambario temperatūros.
Allow the solution to return to room temperature before using.
Prieš ištraukdami adatą, palaikykite nuspaustą dozavimo mygtuką ir lėtai suskaičiuokite iki 10.
Keep the injection button pressed in and slowly count to 10 before you withdraw the needle from the skin.
Prieš dėdami į švirkštimo priemonę, užtaisą 1 2 val. palaikykite kambario temperatūroje.
Keep the cartridge at room temperature for 1 or 2 hours before inserting it into the pen.
Palaikykite itrio 90 chlorido acetato ibritumomabo tiuksetano tirpalą kambario temperatūroje penkias minutes.
Incubate the yttrium 90 chloride acetate ibritumomab tiuxetan solution at room temperature for five minutes.
Noriu visus skirti ponui Thatch savo dėmesį.
I want you to give Mr. Thatch your undivided attention.
Atkreipkite dėmesį, daktaras Kean pakeitė savo mąstymą.
See, Dr. Kean made that shift in thinking.
Todėl turime savo dėmesį nukreipti tinkama linkme.
So we need to direct our attention in the right sort of way.
Raginame jus, broliai įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite liūdinčiuosius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!
We exhort you, brothers, admonish the disorderly, encourage the fainthearted, support the weak, be patient toward all.
Raginame jus, broliai įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite liūdinčiuosius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!
Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
Adatą po oda palaikykite mažiausiai 6 sekundes, kad įsitikintumėte, jog sušvirkštėte visą dozę.
The needle should be kept under the skin for at least 6 seconds to make sure the entire dose is injected.
Stipriai prispauskite IONSYS sistemos lipniąją pusę prie odos ir bent 15 sekundžių palaikykite.
Press the IONSYS system firmly in place on the skin, sticky side down, for at least 15 seconds.
Prispauskite tamponą prie injekcijos vietos ant ištiestos rankos ir palaikykite maždaug 2 minutes.
2 minutes.
Palaikykite užtaisą 1 2 val. kambario temperatūroje, prieš dėdami jį į švirkštimo priemonę.
Keep the cartridge at room temperature for 1 or 2 hours before inserting it in the pen.
BUTELIUKĄ STIPRIAI PAPURTYKITE. PRIEŠ INFUZIJĄ PARUOŠTĄ PREPARATĄ MAŽIAUSIAI 10 MINUČIŲ PALAIKYKITE KAMBARIO TEMPERATŪROJE.
Remove venting device. SHAKE VIGOROUSLY. WAIT FOR A MINIMUM OF 10 MINUTES BEFORE USING, KEEPING THE MEDICINE AT ROOM TEMPERATURE.
BUTELIUKĄ STIPRIAI PAKRATYKITE. PRIEŠ INFUZIIJĄ PARUOŠTĄ PREPARATĄ MAŽIAUSIAI 10 MINUČIŲ PALAIKYKITE KAMBARIO TEMPERATŪROJE.
Remove venting device. SHAKE VIGOROUSLY. WAIT FOR A MINIMUM OF 10 MINUTES BEFORE USING, KEEPING THE MEDICINE AT ROOM TEMPERATURE.
Palaikykite, yra keturiasdešimt dukatų leiskite man turėti nuodų dramas netrukus greičio viršijimo pavarų
Hold, there is forty ducats let me have A dram of poison such soon speeding gear
Palaikykite airio kandidatūrą Šerifo rinkimuose mieste ir Niujorko grafystėje ir mes jį išrinksime.
Alright, Mr Tweed, you back an Irishman for sheriff of the city and county of New York and we'll get him elected.

 

Susijusios paieškos: Palaikykite Pr. - Atkreipti Dėmesį - Atkreipia Dėmesį į - Atkreipkite Dėmesį, Kad - Prašome Atkreipti Dėmesį - Sutelkti Dėmesį į - Atkreipkite Dėmesį į - Padaryti Sth Dėmesį. - Atkreipė Dėmesį - Atkreipkite Dėmesį! -