Vertimas "iš abiejų pusių" į anglų kalba:


  žodynas Lietuvos-Anglų

Abiejų - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas : Iš abiejų pusių - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Iš abiejų pusių.
One on each side of your head.
Lygiuoti iš abiejų pusių
Align Block
Leiskit iš abiejų pusių.
Both sides together.
Nugąlaskit lazdelę iš abiejų pusių.
Sharpen a stick at both ends.
Leidžiam, kartu iš abiejų pusių!
Lower it away, left and right together!
Taip pat skaitoma iš abiejų pusių.
It's the same image forward and backward.
Atimti 2 kartus iš abiejų pusių
Subtract 2x from both sides
Iš abiejų pusių jis toks pat.
And look at his both ends, There's no difference!
Pone Meritai, suimkite narvelį iš abiejų pusių.
If you'll place your hands on either side of the cage, please.
Aišku, kad reikalingi žingsniai iš abiejų pusių.
It is clear that movement is needed on both sides.
Milorde, mes užėmėme pozicijas iš abiejų pusių.
Bing on the scout!
Plokščios, apvalios, 9 mm skersmens, su vagele iš abiejų pusių Plokščios, apvalios, 11 mm skersmens, su vagele iš abiejų pusių
Appearance flat, round, 6 mm diameter, no score flat, oval, 7.86 x 5.63 mm, scores on both sides flat, oval, 10.59 x 7.59 mm, scores on both sides flat, round, 9 mm diameter, scores on both sides flat, round, 11 mm diameter, scores on both sides
ir dvi lentas palapinės kampams iš abiejų pusių.
He made two boards for the corners of the tabernacle in the far part.
ir dvi lentas palapinės kampams iš abiejų pusių.
And two boards made he for the corners of the tabernacle in the two sides.
Dabar mes galėtų atimti 180 iš abiejų pusių.
Now we could subtract 180 from both sides.
Todėl mes turime pašalinti 3 iš abiejų pusių.
So we have to remove 3 from both sides.
ir dvi lentas padarysi palapinės kampams iš abiejų pusių.
You shall make two boards for the corners of the tabernacle in the far part.
ir dvi lentas padarysi palapinės kampams iš abiejų pusių.
And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.
Tabletės yra geltonos, plokščios, apvalios, lygios iš abiejų pusių.
A yellow, flat, round tablet, plain on both sides.
Tabletės yra žalios, plokščios, apvalios, lygios iš abiejų pusių.
A green, flat, round tablet, plain on both sides.
Apvalios, iš abiejų pusių išgaubtos blyškiai raudonos spalvos tabletės.
Round, biconvex tablets with a pale red colour.
Ir jie suspaudė ją iš abiejų pusių vienu metu.
And they pinched it on both sides at once.
Mes galėtų atimti 750s iš abiejų pusių ši lygtis.
We could subtract 750s from both sides of this equation.
Aš tik atimti 750 iš abiejų pusių ši lygtis.
I just subtracted 750 from both sides of this equation.
Visa ta abiejų pusių neapykanta.
Yeah, how long you move here ago!
Solidarumas reikalauja abiejų pusių pastangų.
Solidarity is a two way street.
abiejų pusių kartu! Leidžiam!
Both sides together!
Pulsime iš abiejų pusių Aš ir YONGHo kariai pulsime iš apačios
We will attack from both sides. Hall of us will attack from the rear.
Tabletės yra tamsiai geltonos, plokščios, apvalios, lygios iš abiejų pusių.
A dark yellow, flat, round tablet, plain on both sides.
Tabletės yra margai oranžinės, plokščios, apvalios, lygios iš abiejų pusių.
A mottled orange, flat, round tablet, plain on both sides.
Na, jūs esate atimant 5 iš abiejų pusių ši lygtis.
Well, you're subtracting 5 from both sides of this equation.
Akivaizdu, kaip karo iš abiejų pusių zonoje kenčia civiliai gyventojai.
Obviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Ir Džekas privertė Rodžerį nusmailinti jo pagalį iš abiejų pusių.
And Jack had Roger sharpen his stick at both ends.
Jei įsigyji priešų iš abiejų pusių, esi beveik jau miręs.
If you make enemies on both sides of the border, you'll end up dead.
žymoje, pritvirtintoje iš abiejų pusių ant viršutinės pasyviojo įrankio pavaros
on a label attached to the upper first row at both ends of each passive gear
Plokščios, apvalios, 6 mm skersmens, be vagelės Plokščios, ovalios, 7, 86 mm ir 5, 63 mm skersmens, su vagele iš abiejų pusių Plokščios, ovalios, 10, 59 mm ir 7, 59 mm skersmens, su vagele iš abiejų pusių Plokščios, apvalios, 9 mm skersmens, su vagele iš abiejų pusių Plokščios, apvalios, 11 mm skersmens, su vagele iš abiejų pusių
Appearance flat, round, 6 mm diameter, no score flat, oval, 7.86 x 5.63 mm, scores on both sides flat, oval, 10.59 x 7.59 mm, scores on both sides flat, round, 9 mm diameter, scores on both sides flat, round, 11 mm diameter, scores on both sides
Mums reikalingas abiejų pusių tarpusavio supratimas.
We need understanding on both sides.
Padarė jam petnešas, kad jį sujungtų iš abiejų pusių sujungė jį.
They made shoulder straps for it, joined together. At the two ends it was joined together.
Padarė jam petnešas, kad jį sujungtų iš abiejų pusių sujungė jį.
They made shoulderpieces for it, to couple it together by the two edges was it coupled together.
Ji galėjo matyti nieko, faktas, bet tankus tamsos iš abiejų pusių.
She could see nothing, in fact, but a dense darkness on either side.
a) žymoje, pritvirtintoje iš abiejų pusių ant viršutinės pasyviojo įrankio pavaros
(a) on a label attached to the upper first row at both ends of each passive gear
Tada abiejų dėžutės pusių maždaug ties viduriu kirpk duris . 2.
Then cut doors on opposite sides of the milk carton about halfway up the carton. 2.
kitos pusės, ši sutartis reguliuoja pasikeitimą kvotomis tarp abiejų pusių.
Another part organises the exchange of quotasbetween the two parties.
Gerb. pirmininke, aš įdėmiai klausiau abiejų pusių.
Mr President, I have listened carefully to both sides.
Ši partnerystgerokai pakelia abiejų pusių įsipareigojimo lygį.
This partnership significantly raises the level of commitment by both sides.

 

Susijusios paieškos: Iš Abiejų Pusių - Pusių - Visų Pusių - Iš Visų Pusių Matomumas - Keturių Pusių - Visų Pusių Kaina - Prieinama Iš Visų Pusių - šešėliai Pusių - Penkių Pusių -