Vertimas "mokyklos draugas" Švedijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Švedų

Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Mokyklos draugas - vertimas : Mokyklos draugas - vertimas : Mokyklos draugas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Geras draugas iš Punahou mokyklos laikų.
En väldigt god vän från Punahou. Vi gick i skolan tillsammans i flera år.
Draugas, mano geras draugas!
Vän, min gode vän!
Kas yra tavo draugas? Draugas.
Vem är din vän?
Niels padarė keletą gerų draugų, o ne mokyklos, o jo geriausias draugas per visą savo gyvenimą buvo jo brolis Haraldas.
Niels gjort några goda vänner medan i skolan men hans bästa vän i hela sitt liv var hans bror Harald.
Draugas
Vän
Draugas?
Vän?
Draugas.
En vän.
Draugas?
En vän?
Draugas.
Pojkvän.
Draugas.
En vän.
Draugas.
Det är en vän.
Draugas?
Pojkvän?
Tu mano draugas. Taip, a tavo draugas.
Du är min vän.
Mokyklos narystė Mokyklos narystės privalumai mokyklos lygmens naudojimo statistika, mokyklos lygmens licencijos valdymas, pagalba internetu, nuolaidų pasiūlymai.
School membership Skolmedlemskapets fördelar statistik och licenshantering på skolnivå, kundtjänst på nätet och produkter till förmånspris.
Sangmin senelis buvo senas draugas ir karas draugas
Sangmin farfar var en gammal vän och krig kamrat
Jis buvo mano geriausias draugas. Jis yra mano geriausias draugas. Jis buvo man ogeriausias draugas.
Han var min bästa vän.
MANO DRAUGAS
MIN VÄN
Tavo draugas?
En av era vänner?
Tavo draugas?
En vän?
Jis draugas.
Det är en vän.
Mano draugas.
Min vän.
Sara draugas.
Sarah... Sarah vän.
Zieglerio draugas.
En god vän till Zieglers.
Mano draugas?
Var han min vän?
Merginų Draugas
Glad
Draugas Zaicevas?
Kamrat Zajtsev.
Kas? Draugas!
En vän!
Mūsų draugas.
Vår vän.
Mažas draugas ?
Lille vän ?
Tavo draugas?
Din vän?
Koks draugas?
Vilken vän?
Geriausias draugas.
De bästa av vänner.
Helenos draugas.
Inte det?
Tavo draugas?
Är det din pojkvän eller nåt?
Mūsų draugas.
De har både en iPod och en iPod Nano.
Tavo draugas?
En av dina vänner?
Draugas. Sūnusdraugas.
Matchen betyder någonting.
Tavo draugas?
Din vän?
Timo draugas.
En vän till Tim.
vidurinės mokyklos mados ši kolekcija už mokyklos
gymnasiet mode den här samlingen är för skolflick
Sakyk 'draugas' ir įeik. Kaip Elfų tarme pasakyti draugas ?
Tala vän, och träd in. Hur säger man vän på alvspråk?
Jis Zodiako draugas. Vonas nežino, kad jo draugas žudikas.
Han är en bekant till Zodiac men vet inte att han är mördaren.
Mano draugas Godfris nėra toks draugas, kokiu jį laikiau.
Min vän Godfrey är inte den vän jag trodde han var.
Mokyklos direktorius visos mokyklos vardu padėkojo Simon Busuttil.
Skolans rektor tackade dr Simon Busuttil på skolans vägnar.
Ugnis! Turėsite mus sulaikyti, draugas komisare. Jums leidus, draugas komisare.
Eld! Du avslöjar oss, kamrat kommissarie.

 

Susijusios paieškos: Mokyklos Draugas - Draugas - Geriausias Draugas - Artimas Draugas - Mano Draugas - Komandos Draugas - Vaikystės Draugas - Kelionės Draugas - Ex Draugas - Jam Draugas -