Vertimas "garso medicinos sprendimas" Švedijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Švedų

Sprendimas - vertimas : Sprendimas - vertimas :
Dom

Sprendimas - vertimas :
Dom

Medicinos - vertimas : Sprendimas - vertimas : Sprendimas - vertimas : Sprendimas - vertimas : Sprendimas - vertimas : Sprendimas - vertimas : Garso medicinos sprendimas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Varpos traukos prietaisas yra naudojamas kaip galutinis sprendimas, nustatytas medicinos metodais.
Penis draganordningen används som en permanent lösning, med etablerade medicinska metoder.
Elektroninio garso Tai garso efektas elektroninio garso.
Elektroniska ljud Det är ljudet effekten av elektroniska ljud.
ryšių su bluetooth garso įrenginiais ir belaidžiais ekranais problemų sprendimas windows 10 mobile
åtgärda anslutningar till bluetooth ljudenheter och trådlösa bildskärmar i windows 10 mobile
ryšių su bluetooth garso įrenginiais ir belaidžiais ekranais problemų sprendimas windows 10 mobile
åtgärda anslutningar till bluetooth ljudenheter och trådlösa bildskärmar
Garso spinduliavimas yra garso šaltinio virpesių energijos virtimas garso energija. Garso emisija tai vieno garso šaltinio išspinduliuoto garso kiekis. Triukšmo emisiją galima išreikšti jos garso galios lygiu arba garso slėgio lygiu.
Strålning är omvandling av ljudkällans vibrationsenergi till ljudenergi. Emission är den mängd ljud som enbart strålas ut från en given källa. Bulleremission kan kvantifieras antingen genom ljudeffektnivå eller genom ljudtrycksnivå.
Toliau skaityti ryšių su bluetooth garso įrenginiais ir belaidžiais ekranais problemų sprendimas windows 10
Fortsätt läsa åtgärda anslutningar till bluetooth ljudenheter och trådlösa bildskärmar i windows 10
Toliau skaityti ryšių su bluetooth garso įrenginiais ir belaidžiais ekranais problemų sprendimas windows 10
Fortsätt läsa åtgärda anslutningar till bluetooth ljudenheter och trådlösa bildskärmar i windows 10 mobile
Toks garso išspinduliavimas vadinamas garso emisija.
Ljud som utstrålas på detta sätt kallas för emission.
ryšių su bluetooth garso įrenginiais ir belaidžiais ekranais problemų sprendimas windows 10 Windows 10 parama
åtgärda anslutningar till bluetooth ljudenheter och trådlösa bildskärmar i windows 10 Stöd för Windows 10
Skaityti toliau ryšių su bluetooth garso įrenginiais ir belaidžiais ekranais problemų sprendimas windows 10 mobile
Fortsätt läsa åtgärda anslutningar till bluetooth ljudenheter och trådlösa bildskärmar i windows 10 mobile
universiteto medicinos skyriaus medicinos mokslų fakultetas
hälsofakulteten, institutionen för medicin, vid ett universitet,
Garso efektai Autorinės teisės priklauso nuoma garso.
Ljudeffekter upphovsrätten tillhör en hyra ljud.
Garso galia ir garso galios lygis.................................................................................................................................. 26
Ljudeffekt och ljudeffektnivå..................................................................................................................................... 26
Didžiausias momentinis garso slėgis (garso slėgio pikas)
Toppvärde för ljudtrycksnivå
Garso šaltinio dinaminės energijos pavertimas garso energija.
Omvandling av rörelseenergi hos en ljudkälla till luftljud.
Garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginių
Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda med anordning för ljudinspelning
Garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įtaisų
Lackerad eller emaljerad
Garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įtaisų
Maskiner för översättnings eller ordboksändamål
Garso Capture Norėdami WMA Fiksuoti bet nuo garso kortele su WMA formato garso.
Sound Capture till WMA Fånga upp ljud från ljudkort med WMA format.
Medicinos
Medicinsk behandling (sjukhus, läkare, apotekare osv.) kan fås utan att man först kontaktar denna
Garso Capture Norėdami WMA galima užfiksuoti bet nuo garso korta su WMA formato garso.
Sound Capture till WMA kan fånga upp ljud från ljudkort med WMA format.
Medicinos ir biologijos bei bendrosios medicinos dalykai
Mediko biologiska och allmänna medicinska ämnen
medicinos seserims, pagalbiniam medicinos personalui, vaiko auklei
För sjuksköterskor, barnsköterskor och annan vårdpersonal
Medicinos ir viduriniajam medicinos personalui skirta spauda
Fackpress i medicin och omvårdnad.
Originalus garso (O) Atkurti garso pradinę padėtį filmą.
Original audio (o) Återställ ljud till ursprungliga position i filmen.
Garso slėgio pikas (didžiausiasis momentinis garso slėgis)............................................................................. 35
Ljudtryckets toppvärde................................................................................................................................................. 35
6.6. garso slėgio pikas (didžiausias momen tinis garso slėgis)
Ljudtryckets toppvärde (p
Garso lygio matuoklis su garso kalibravimo įtaisu Nuotrauka Bruel Kjaer Garso lygio matuokliu matuojami mašinų operatorius atviroje dirbtuvėje veikiančio garso lygiai.
Bild 2.5 Ljudnivåmätare med ljudkalibrator Foto och med benäget tillstånd av Bruel Kjaer för analysera ljudnivåvariationen och ge det totala Leq hela perioden. Ljudnivåmätaren gör det möjligt för operatören att direkt läsa av ljudnivån.
Alternatyvios medicinos praktika paprastai nėra pripažintos medicinos bendruomenės kaip standartinė arba įprastinės medicinos metodus.
Alternativa medicinska metoder i allmänhet inte erkänts av det medicinska samfundet som standard eller konventionella medicinska metoder.
Garso failai
Ljudfiler
Garso kokybė
Ljudkvalitet
Garso sistema
Slutspel
Garso sistema
Motor
Garso informacijaName
LjudinformationName
Garso sąsajaName
LjudgränssnittName
Garso korta
Ljudkort
Garso palaikymas
Ljudstöd
Garso savybės
Ljudegenskaper
Garso takelis
Soundtrack
Garso failas
Ljudfil
garso signalais,
ljudsignalanordningarna,
Garso šaltinis
Ljudkälla
Garso greitis
Ljudhastighet
Nei garso.
Inte ett ljud.
Garso susidūrimas.
Ge larm!

 

Susijusios paieškos: Sprendimas - Optimalus Sprendimas - Išbaigtas Sprendimas, - Problema Sprendimas - Problemų Sprendimas - Pramonė Sprendimas - Alternatyvus Sprendimas - Konfliktų Sprendimas - Pirkimo Sprendimas - Sprendimas Dėl Investavimo -