Vertimas "draugas" Švedijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Švedų

Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas : Draugas - vertimas :
Raktažodžiai : Vän Kompis Bäste Vänner

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Draugas, mano geras draugas!
Vän, min gode vän!
Kas yra tavo draugas? Draugas.
Vem är din vän?
Draugas
Vän
Draugas?
Vän?
Draugas.
En vän.
Draugas?
En vän?
Draugas.
Pojkvän.
Draugas.
En vän.
Draugas.
Det är en vän.
Draugas?
Pojkvän?
Tu mano draugas. Taip, a tavo draugas.
Du är min vän.
Sangmin senelis buvo senas draugas ir karas draugas
Sangmin farfar var en gammal vän och krig kamrat
Jis buvo mano geriausias draugas. Jis yra mano geriausias draugas. Jis buvo man ogeriausias draugas.
Han var min bästa vän.
MANO DRAUGAS
MIN VÄN
Tavo draugas?
En av era vänner?
Tavo draugas?
En vän?
Jis draugas.
Det är en vän.
Mano draugas.
Min vän.
Sara draugas.
Sarah... Sarah vän.
Zieglerio draugas.
En god vän till Zieglers.
Mano draugas?
Var han min vän?
Merginų Draugas
Glad
Draugas Zaicevas?
Kamrat Zajtsev.
Kas? Draugas!
En vän!
Mūsų draugas.
Vår vän.
Mažas draugas ?
Lille vän ?
Tavo draugas?
Din vän?
Koks draugas?
Vilken vän?
Geriausias draugas.
De bästa av vänner.
Helenos draugas.
Inte det?
Tavo draugas?
Är det din pojkvän eller nåt?
Mūsų draugas.
De har både en iPod och en iPod Nano.
Tavo draugas?
En av dina vänner?
Draugas. Sūnusdraugas.
Matchen betyder någonting.
Tavo draugas?
Din vän?
Timo draugas.
En vän till Tim.
Sakyk 'draugas' ir įeik. Kaip Elfų tarme pasakyti draugas ?
Tala vän, och träd in. Hur säger man vän på alvspråk?
Jis Zodiako draugas. Vonas nežino, kad jo draugas žudikas.
Han är en bekant till Zodiac men vet inte att han är mördaren.
Mano draugas Godfris nėra toks draugas, kokiu jį laikiau.
Min vän Godfrey är inte den vän jag trodde han var.
Ugnis! Turėsite mus sulaikyti, draugas komisare. Jums leidus, draugas komisare.
Eld! Du avslöjar oss, kamrat kommissarie.
Netikras vertėjo draugas
Lömsk likhet
Esu Holės draugas.
Jag är Hollys vän.
Princo Faisalo draugas.
En vän till prins Feisal.
Jis tavo draugas?
Är han din vän? Du älskar honom.
Mano draugas Lorensas.
Min vän Lawrence.

 

Susijusios paieškos: Draugas - Geriausias Draugas - Artimas Draugas - Mano Draugas - Komandos Draugas - Vaikystės Draugas - Mokyklos Draugas - Kelionės Draugas - Ex Draugas - Jam Draugas -