Vertimas "chemijos laboratorijos technikas" Švedijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Švedų

Technikas - vertimas : Chemijos - vertimas : Chemijos laboratorijos technikas - vertimas : Chemijos laboratorijos technikas - vertimas : Laboratorijos - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

medicinos laboratorijos technikas ( medizinisch technische(r) Laboratoriums Assistent(in) ),
Medicinsk laboratorieassistent ( medizinischtechnische r Laboratoriums Assistent in ).
medicinos laboratorijos technikas ( assistant(e) technique médical(e) de laboratoire ),
Medicinsk laboratorieassistent ( assistant e technique médical e de laboratoire ).
Technikas priima instrukcijas.
Teknikern tar sedan dessa instruktioner.
Technikas netrukus ateis.
Teknikerna kommer.
dantų technikas ( odontotecnico ),
Tandtekniker ( odontotecnico ).
dantų technikas ( οδοντοτεχνίτης ),
Tandtekniker ( οδοντοτεχνίτης ).
ortopedijos technikas ( ortopædimekaniker ),
Ortopedtekniker ( ortopædimekaniker ).
dantų technikas ( Zahntechniker ),
Tandtekniker ( Zahntechniker ).
ortopedijos technikas ( Orthopädiemechaniker ),
Ortopedtekniker ( Orthopädiemechaniker ).
ortopedijos technikas ( Orthopädietechniker ),
Ortopedtekniker ( Orthopädietechniker ).
dantų technikas ( zobu tehniķis ),
Tandtekniker ( zobu tehniķis ).
dantų technikas ( mécanicien dentaire ),
Tandtekniker ( mécanicien dentaire ).
Naudojant moderniausias technikas kosmetinėje chirurgijoje,
Använder senaste tekniken i skönhets perationer,
ASE magistras technikas, L1, Meistras GM technikas. per 20 AR su buferio į buferį GM patirtį.
ASE master Technician, L1, Behärska GM Tekniker. Över 20 ar med stötfångare till stötfångare GM erfarenhet.
Technikas išmatuoja triukšmą meistro nurodytose vietose.
En tekniker mäter det faktiska bullret på de platser som förmannen har identifierat.
Puiku, tuomet mūsų technikas tuojau atvyks.
Okej, då kommer vår tekniker.
kelių priežiūros technikas ( drážní revizní technik )
Banbyggnadstekniker ( drání revizní technik ).
CBC yra skaičiavimo ir analizės skirtingų tipų ląstelių kraujo tyrimas. Tradiciškai, CBC analizė buvo atliekama pagal su gydytoju ar laboratorijos technikas, apžiūrint stiklelio paruošti iš kraujo mėginio mikroskopu.
Ett gränsöverskridande samarbete är ett test för att räkna och undersöka olika typer av celler i blodet. Traditionellt, CBC utfördes av en läkare eller en laboratorieassistent genom att visa en glasskiva beretts av ett blodprov i mikroskop.
Tada technikas atranda, kad yra kaltas pratęsimo.
Teknikern upptäcker då att är inte fel av tillägget.
USEstatybinė mediena (6 36) statybvietės įranga technikas
USEträindustri (6 36)träfiber (6 36)träindustri (6 36)
Laboratorijos
Laboratorier
GM didysis magistras technikas 2007. 14 metų patirtis.
GM Grand Master Technician 2007. 14 års erfarenhet.
ortopedijos technikas chirurginių tvarsčių gamintojas ( mécanicien orthopédiste bandagiste ),
Ortopedtekniker bandagist ( mécanicien orthopédiste bandagiste ).
kvalifikuotas technikas, kvalifikuotas statybininkas ( autorizovaný technik, autorizovaný stavitel ),
Auktoriserad tekniker, auktoriserad byggmästare ( autorizovaný technik, autorizovaný stavitel ).
Nemėgstu chemijos.
Jag går inte på droger.
chemijos pramonė
Kemisk industri
Laboratorijos kodas
Laboratoriekod
Referencinės laboratorijos
Referenslaboratorier
Nacionalinės laboratorijos
Nationella laboratorier
Kompetentingos laboratorijos
Behöriga laboratorier
NUO LABORATORIJOS
FÅR EN NYCKEL TILL LABBET
laboratorijos..
Labbet.
Vortingtono laboratorijos.
Worthingtonlabbet.
Etaloninės laboratorijos
Medlemsstat
Etaloninės laboratorijos
Referenslaboratorier
Kontrolinės laboratorijos
Referenslaboratorier
Laboratorijos pranešėjos
Föredragande laboratorier
Diagnostikos laboratorijos
Diagnostiska laboratorier
Analitinės chemijos ir analitinės fizikinės chemijos taikymas reaktoriaus komponentams.
Analytisk kemi och analytisk fysikalisk kemi tillämpade på reaktormaterial.
medicinos rentgeno technikas ( medizinisch technische(r) Radiologie Assistent(in) ),
Röntgentekniker ( medizinischtechnische r RadiologieAssistent in ).
Chemijos sprendiko žinynas
Hjälp med ekvationslösning
Chemijos egzaminą, ne?
Kemi?
Organiniai chemijos produktai
Organiska kemikalier
Įvairūs chemijos produktai
Diverse kemiska produkter
Organiniai chemijos produktai
Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

 

Susijusios paieškos: Laboratorijos - Laboratorijos Stalas - Laboratorijos Automatizavimo - Fotografijos Laboratorijos - Laboratorijos Inžinierius - Bandymų Laboratorijos - Chemijos Pramonė - Technikas - Dantų Technikas - Chemijos Inžinerija -