Vertimas "Išsamiau ateina greičiau" Švedijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Švedų

Greičiau - vertimas : Ateina - vertimas : Greičiau - vertimas : Ateina - vertimas : Ateina - vertimas : Greičiau - vertimas : Ateina - vertimas : Ateina - vertimas : Išsamiau - vertimas : Išsamiau - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Naujas renginys atnaujinimai ateina greičiau.
Nya uppdateringar händelse kommer snart.
Tikiuosi, tyrimas bus atliktas ne tik kuo greičiau, bet ir kuo išsamiau.
Förhoppningsvis genomförs utredningen med största möjliga skyndsamhet, men också med största möjliga grundlighet.
Todėl aš manau, kad Komisija turėtų atsakyti į šiuos klausimus kuo greičiau, objektyviau ir išsamiau.
Jag anser därför att kommissionen ska svara på dessa frågor så snabbt, objektivt och fullständigt som möjligt.
Išsamiau...
Avancerat...
Išsamiau
Avancerat
Išsamiau
Detaljer
Išsamiau
Information
Išsamiau
Detaljinformation
Išsamiau
Avancerat...
Išsamiau...
Avancerat...
JIs ateina, jis ateina , jis ateina.
Han kommer, han kommer, han kommer
Rodyti išsamiau
Visa information
Rodyti išsamiau
Visa detaljinformation
Ji ateina ! Ateina !
Här kommer den!
Išsamiau apie objektą
Öppna fönster med information om objekt
Išsamiau apie objektą
Information om objekt
Išsamiau išteklių saitai
Information Resurslänkar
Išsamiau pozicijos duomenys
Information Positionsdata
Išsamiau apie objektą
Visa information om objekt
Išsamiau apie objektą
Skriv in information om observationen
Išsamiau apie siuntimą
Överföringsinformation
Apie depresiją išsamiau.
Mer information om depression.
Aptarkime šįpasiūlymą išsamiau.
Låt oss senärmare på vad detta innebär.
Kalbėsiu dar išsamiau.
Jag kan ta upp ytterligare saker.
Neklausinėjau jos išsamiau.
Jag har inte pressat henne på mer information.
Jie ateina tavęs. Jie ateina.
De kommer snart och hämtar dig.
Kai ateina nedorėlis, ateina ir panieka, o su nešlove ateina gėda.
Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek.
Išsamiau internetinės duomenų bazės
Information Direktdatabaser
Išsamiau žr. pakuotės lapelį.
Se bipacksedel för ytterligare information.
Išsamiau žr. pakuotės lapelį.
Se bipacksedeln för ytterligare information.
Šiame lange yra išsamiau.
I detta fönster är mer i detalj.
O jei išsamiau Dėl
Och om mer i detalj den
Išsamiau žr. EMCDDA (2006).
Se ECNN (2006) för närmare detaljer.
Turėsime tai išsamiau išnagrinėti.
Vi måste undersöka denna sak mer i detalj.
Išsamiau nurodyta O priede.
I bilaga O finns närmare information om detta.
3 Kai ateina nedorėlis, ateina ir panieka, o su nešlove ateina gėda.
3 Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek.
3 Kai ateina nedorėlis, ateina ir panieka, o su nešlove ateina gėda.
18 3 Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek.
Ateina!
Här kommer han!
Ateina.
Här kommer den.
Ateina.
Nu kommer den.
Ateina.
Jag ser honom.
Ateina!
Inkommande!
Ateina!
Här kommer vi!
BENVOLIO Čia ateina Romeo , čia ateina Romeo !
Benvolio Här kommer Romeo, här kommer Romeo!
Greičiau, greičiau, greičiau!
Täck över den där också. Sätt fart...sätt fart!

 

Susijusios paieškos: Išsamiau - Greičiau - Kuo Greičiau - Ateina į Gerovę - Kuo Greičiau, Tuo Geriau - Ateina - Kuo Greičiau, Tuo Geriau. - Ateina Susitaikyti Su Praeitimi - Ateina Kartu -