Vertimas "prioritetinės investicijos" į čekų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Čekijos

Prioritetinės investicijos - vertimas : Investicijos - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Aš manau, kad investicijos į žemės ūkį ekonomikos krizės metu turėtų būti prioritetinės.
Jsem přesvědčena, že investice do zemědělství musí být během této hospodářské krize prioritou.
Prioritetinės kryptys
Prioritní osy
Prioritetinės bendradarbiavimo sritys
Prioritními oblastmi spolupráce jsou
Prioritetinės bendradarbiavimo sritys
Spolupráce se zaměří na
Prioritetinės bendradarbiavimo sritys
Spolupráce se zaměří zejména na
Prioritetinės veiklos sritys
Přednostní oblasti činnosti
Prioritetinės strateginės temos.
Prioritní strategická témata
Prioritetinės strateginės temos
Prioritní strategická témata
Prioritetinės kryptys, EUR
Prioritní osy v EUR
Prioritetinės bendradarbiavimo sritys
Prioritní oblasti spolupráce budou zahrnovat
Kai pakeitimu raginama garantuoti, kad prioritetinės investicijos būtų palankios tik energetikos rinkai, jau galime pradėti bijoti dėl esamos infrastruktūros išsaugojimo.
Požaduje li jeden pozměňovací návrh záruku, že investice budou přednostně činěny pouze v zájmu trhu s energií, je na místě obávat se o zachování stávající infrastruktury.
Keturios pagrindinės prioritetinės sritys
Čtyři nejdůležitější oblasti
Prioritetinės ašys ir projektai
Prioritní tahy a projekty
Prioritetinės aplinkos politikos sritys
Prioritní oblasti politiky životního prostředí
2006 M. PRIORITETINĖS SRITYS
PRIORITNÍ OBLASTI PRO ROK 2006
4 LENTELĖ. PRIORITETINĖS EŽŪFKP KRYPTYS
TABULKA 4 OSY PRIORIT EAFRD
Kiekvienos prioritetinės krypties aprašymas, įskaitant
Popis každé prioritní osy včetně
1) pagrindinius prioritetinės krypties tikslus
1) hlavních cílů prioritní osy
Prioritetinės bendradarbiavimo programavimo klausimais sritys
Strany mohou zvážit možnosti i) prodloužení životnosti aktivačního systému 1090 ADS B a ii) vytvoření nového systému pro ADS B.
Komisijos nustatytos prioritetinės Leader programos temos
Prioritní témata programu Leader stanovená Komisí
Prioritetinės strateginės temos ap r a
Prioritní strategická témata
Komisijos nustatytos prioritetinės programos Leader temos
Prioritní témata programu Leader stanovená Komisí
Lentelė 4 PRIORITETINĖS EŽŪFKP KRYPTYS ...........................16
Tabulka 4 Osy priorit EAFRD ............................................................16
Kitos prioritetinės veiklos sritys išlieka šios
Zůstávají i další priority
Šioje srityje prioritetinės bendradarbiavimo sritys yra tokios
Prioritami spolupráce v této oblasti jsou
Prioritetinės strateginės temos ap raš ym as
Prioritní strategická témata
Darbo grupė E Prioritetinės medžiagos Pirmininkauja Komisija
Pracovní skupina E Prioritní látky Ved. EK
Speciali informacija apie prioritetinės kryptis ir priemones
Konkrétní informace pro prioritní osy a opatření
Kiekvienais metais nustatomos naujos Chartijos prioritetinės sritys.
Každý rok se upřednostňují tři oblasti charty.
3 diagrama prioritetinės nusikalstamumo rūšys eurojusto bylose
Graf ukazuje počet případů, kdy byla jednotlivá národní zastoupení požádána o pomoc.
Komisijos pasiūlyme taip pat nurodomos prioritetinės pavojingos medžiagos.
Návrh Komise také určí prioritní nebezpečné látky.
Dvi prioritetinės veiklos kryptys užimtumas irlygios visų galimybės
Dvě prioritní oblasti činnosti pracovní místa a rovné příležitostipro všechny
Stojimo partnerystė Prioritetinės acquis communautaire sritys Rengia Komisija
Národní rozvojový plán Rozvojová strategie Vypracuje kandidátská země
Įvardytos keturios prioritetinės sritys, kuriose pažanga yra būtina
Byly vymezeny čtyři prioritní oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout pokroku, a to jmenovitě
Komisija kuo greičiau turėtų priimti sprendimą dėl to, ar naujos medžiagos turi būti klasifikuojamos kaip prioritetinės, ar kaip prioritetinės pavojingos medžiagos.
Rozhodnutí klasifikovat nové látky jako prioritní nebo nebezpečné by mělo být uznané Komisí co nejdříve.
Pelnai, akcijos, ilgalaikės investicijos, trumpalaikės investicijos.
Zisky, podíly, dlouhodobé a krátkodobé investice.
Investicijos
Volby investic
Investicijos
Investice
INVESTICIJOS
PROSTŘEDKY
investicijos
investice
Investicijos
Investice
Investicijos
Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost zlepšení bezpečnostního rozměru mezinárodního obchodu, včetně dopravních služeb, a zajištění vyváženého přístupu mezi usnadňováním obchodu a bojem proti podvodům a nesrovnalostem.
Investicijos.
Zatímco vývoj finančních ukazatelů, jako je ziskovost, peněžní tok a návratnost investic, vykazoval neurčitou tendenci, absolutní čísla jsou uspokojivá a nevykazují žádný znak újmy.
Investicijos
Zahraniční společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím.
Investicijos
vztahujících se k ochraně vyčerpatelných přírodních zdrojů, jsou li tato opatření uplatňována ve spojení s omezením domácích investorů nebo domácí nabídky nebo spotřeby služeb

 

Susijusios paieškos: Investicijos - Kapitalo Investicijos - Papildomos Investicijos - Naujos Investicijos - Finansuojamos Investicijos - Pradinės Investicijos - Finansinės Investicijos - Tiesioginės Investicijos - Jūsų Investicijos - Pinigai Investicijos -