Vertimas "okupuota režimas" į čekų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Čekijos

Režimas - vertimas : Režimas - vertimas : Režimas - vertimas : REZIMAS - vertimas : Režimas - vertimas : Režimas - vertimas : Okupuota režimas - vertimas : Režimas - vertimas : Režimas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Okupuota Palestinos teritorija
Okupované palestinské území
Okupuota Palestinos teritorija
Okupovaná palestinská území
Tai nėra Vokietija ar okupuota Prancūzija.
Tohle není Německo ani okupovaná Francie.
Dalis jos okupuota ir remiama išorės jėgų.
Jedna jeho část je okupována a je podporována vnějšími silami.
NT1 kišimasisNT1 konfliktų prevencijaNT1 okupuota teritorijaNT1 tarptautinis ginčasNT2 teritorinis ginčas
0816 mezinárodní rovnováha mezinárodní bezpečnost NT2 první sv'tová v á l k a RT mezinárodní sankce (0806)NT2válka za nezávislost
Rytų Jeruzalė, kartu su likusia Vakarų Kranto dalimi, yra okupuota teritorija.
Východní Jeruzalém je spolu s ostatním území na západním břehu Jordánu okupovaným územím.
Nuslaubta arlšplėsta, geresnė arprastesnė... jokla okupuota teritorija nellkdavo tokla, kalp anksčlau.
Ať je vydrancovali nebo rozšířili, žádné okupované území nezůstalo stejné.
Ramybės režimas (sumažinto pajėgumo režimas)
Režim spánku snížená spotřeba
Režimas aparatas išjungtas (parengties režimas)
Režim vypnuto pohotovostní režim
USEkarinis režimas (0406)karinis režimas (0406)
USE kontrolní ú R a d (0406) kompetence vlády kontrolní moc (0406)
Nacionalinis režimas ir didžiausio palankumo režimas
služeb v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS)
Ramybės režimas ir režimas aparatas išjungtas
Režimy spánku a vypnutí
Režimas
Režim
Režimas
Režim
Režimas
Režim
Režimas
Režim
Režimas
III Vc
Režimas
Režim 3 týdny x 8 cyklů (prodloužení )
REŽIMAS
R E Ž I M
Rinkos ekonomikos režimas ( RER ) ir individualus režimas
Tržní ekonomické jednání (MET) a individuální jednání
Rinkos ekonomikos režimas (RER) ir individualus režimas
Zacházení jako v tržní ekonomice a individuální zacházení
Atranka, rinkos ekonomikos režimas ir individualus režimas
Výběr vzorku, status tržního hospodářství, individuální zacházení
Gvinėjos režimas šiandien yra labiausiai korumpuotas režimas pasaulyje.
Guinejský režim je v současné době nejvíce zkorumpovaným režimem na světě.
straipsnyje (Nacionalinis režimas), 9.3 straipsnyje (Nacionalinis režimas) arba, Europos Sąjungos atveju, 13.3 straipsnyje (Nacionalinis režimas)
Strany spolupracují a vynakládají přiměřené úsilí, aby se zpochybnění neprodleně vyřešilo.
Blykstės režimas
Rychlý režim
Blykstės režimas
Režim blesku
Išsaugojimo režimas
Mód ukládání
Normalus režimas
Normální režim
HTML režimas
HTML mód
Tekstinis režimas
Textové zobrazení
Bendras režimas
Všeobecné zobrazení
Navigacijos režimas
Režim navigace
Sukčiavimo režimas
Režim švindlování
Spalvos režimas
Barevný režim
Paieškos režimas
Režim hledání
Eksperto režimas
Expertní režim
Eksperto režimas
Přejít do expertního režimu
Gydymo režimas
ABC jednou denně
Nacionalinis režimas
Národní zacházení
Vairavimo režimas
Doba řízení
Konfidencialumo režimas
Režim utajování informací
Individualus režimas
Individuální přístup
Individualus režimas
Individuální zacházení
IMPORTO REŽIMAS
DOVOZNÍ REŽIM
EKSPORTO REŽIMAS
VÝVOZNÍ REŽIM

 

Susijusios paieškos: Režimas - Darbo Režimas - Automatinis Režimas - Pilno Ekrano Režimas - Rodymo Režimas - Režimas Vežimo - Režimas Išsiuntimo - Rankinis Režimas - Režimas Mokėjimo - Aušinimo Režimas -