Vertimas "Gamta atsako" į čekų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Čekijos

Gamta - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas : Atsako - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Gamta. Gamta yra puikus vaikinas.
Příroda. Příroda je pašák.
Gamta
Příroda
Gamta
Nauru
GAMTA
PŘÍRODA
Gamta
Příroda
Gamta!
Fůj, příroda.
LIFE gamta
LIFE příroda
Gamta pavojuje
Příroda v ohrožení
Gamta... pavojuje
...v ohrožení
Laukinė gamta?
Divočina?
Jis yra gamta.
On sám je životním prostředím.
Kai tolerancijąskatina gamta
Kde je tolerance pěstována společně s přírodou
Europos gamta turtingasgamtospaveldas
Příroda Evropy bohatépřírodnídědictví
SUSIPAŽINK SUEUROPOS GAMTA
EVROPSKÁPŘÍRODAJE TUPROVÁS
14SUSIPAŽINK SUEUROPOS GAMTA
14EVROPSKÁPŘÍRODAJE TUPROVÁS
12SUSIPAŽINK SUEUROPOS GAMTA
12EVROPSKÁPŘÍRODAJE TUPROVÁS
Klimatas ir gamta
Podnebí a příroda
Klimatas ir gamta
Podnebí a p Mír o d a
Tokia... laukinė gamta.
Trochu divočina.
Gamta visad laimi.
Přirozenost vždycky vítězí.
Kaip norėjo gamta.
Jak to příroda chtěla.
Sustojome pasigrožėti gamta?
Zastavujeme, aby jsi se pokochal přírodou?
Jis derinasi su gamta.
Hodí se do životního prostředí.
Gyventi harmonijoje su gamta.
Bydlete v souladu s přírodou.
Motina Gamta nebus sužavėtas ...
Matka příroda nebude dojem ...
Susipažink su Europos gamta
PRÍRODA EVROPY PRO VÁS
SUSIPAŽINK SU EUROPOS GAMTA
PŘÍRODA EVROPY PRO VÁS
Gamta mūsų tapatumo dalis
Příroda součást naší identity
Susipažink su Europos gamta
Objevte evropskou přírodu
Susipažink su Europos gamta
Zdroje informací
SUSIPAŽINK SU EUROPOS GAMTA
EVROPSKÁ PŘÍRODA JE TU PRO VÁS
Gamta... pavojuje vertingi ištekliai
Většina evropských vřesovišť rovněž zmizela.
Gyvoji gamta ir aplinka
Užívání půdy krajiny
Gamta ir vietinės bendruomenės
Přiroda a místní společenství
Gamta ir biologinė įvairovė
Životní prostředí a zdraví
Gamta ir biologinė įvairovė
Využívání přírodních zdrojů a odpady
Gamta ir biologinė įvairovė
Přímé vazby rekreační oblasti,
Gamta labai stipri jėga.
Příroda je velmi mocná síla.
Gamta prieš auklėjimą, Lodžai.
Přirozenost versus výchova, Lodgi.
Rojaus kriokliai, laukinė gamta.
Rajské vodopády. Země ztracená v čase.
Hoover EIO ECO2 Pro Gamta aprašymas, nuotraukos, funkcijos vakuuminis Hoover EIO ECO2 Pro Gamta.
Hoover EIO ECO2 Pro Příroda popis, fotografie, funkce vakuové Hoover EIO ECO2 od přírody.
Tai, ką mes stebime, yra ne pati gamta, o gamta veikiami mūsų metodas apklausos.
To, co pozorujeme, není příroda sama o sobě, ale příroda vystavená našim metodám pozorování.
Gamta. Ir tada ateina balso.
A pak přijde nějaký hlas.
Čia gamta dirba daugeliu lygmenų.
Takže příroda zde působí na mnoha úrovních.
O gamta duoda gausias dovanas.
A příroda přispívá velkoryse.

 

Susijusios paieškos: Gamta - Motina Gamta - Antroji Gamta - Gamta Tyrimas - Atsako Už Sth. - Atsako - Solidariai Atsako - Atsako Dažnis - Uždegiminio Atsako - Atsako Už Padarytą žalą -