Vertimas "šalies būstinė" į čekų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Čekijos

Būstinė - vertimas : Būstinė - vertimas : šalies - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

būstinė EUCAP pagrindinė būstinė
velitelstvím hlavní velitelství mise EUCAP
Be to, jos gali būti tvarkomos tos šalies, kurioje įsikūrusi Centro būstinė, valiuta.
Účetnictví střediska se také může vést v měně země, ve které se nachází sídlo střediska.
Be to, jos gali būti tvarkomos tos šalies, kurioje įsikūrusi Fondo būstinė, valiuta.
Účetnictví nadace se také může vést v měně země, ve které se nachází sídlo nadace.
Būstinė
Ústředí
Būstinė
Sídlo
Būstinė
Kolín
5 straipsnis Būstinė Institucijos būstinė yra Paryžiuje .
Článek 5 Sídlo Orgán ESMA má sídlo v Paříži . 2 )
5 straipsnis Būstinė Institucijos būstinė yra Londone .
Článek 5 Sídlo Bankovní orgán má sídlo v Londýně .
būstinė misijos EUAM Ukraine pagrindinė būstinė Kijeve
Evropskou unií (EU) stálé orgány EU a jejich zaměstnanci
Būstinė tai EUJUST THEMIS pagrindinė būstinė Tbilisyje
ústředím hlavní ústředí mise EUJUST THEMIS v Tbilisi
d) Būstinė tai EUJUST THEMIS pagrindinė būstinė Tbilisyje
d) ústředím hlavní ústředí mise EUJUST THEMIS v Tbilisi
Būstinė (Salonikai)
Ústředí (Soluň)
IV Būstinė
Sídlo
Mūsų centrinė būstinė.
Tam je naše ústředí.
Tai sargybinių būstinė.
Tady je odpočívárna pro strážné.
Pobūdis ir būstinė
Povaha a sídlo
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinė yra Liuksemburge . Audito Rūmų būstinė yra Liuksemburge .
V členských státech se kontrola provádí v součinnosti s vnitrostátními orgány kontroly účetnictví , nebo nemají li potřebné pravomoci , v součinnosti s příslušnými vnitrostátními místy .
d) Būstinė tai EUPOL Kinšasa pagrindinė būstinė Kinšasoje ir mokymo centras Kasangulu
d) ústředím hlavní ústředí mise EUPOL Kinshasa v Kinshase a školicí středisko v Kasangulu
Tarybos būstinė yra Briuselyje.
Rada má sídlo v Bruselu.
Komisijos būstinė yra Briuselyje.
Komise má sídlo v Bruselu.
Europolo būstinė yra Hagoje.
Europol má sídlo v Haagu.
Tarybos būstinė yra Briuselyje .
Rada má sídlo v Bruselu .
Komisijos būstinė yra Briuselyje .
Komise má sídlo v Bruselu .
Banka Slovenije būstinė Liublijanoje
Ústředí Banka Slovenije v Lublani .
Sekretoriato būstinė yra Magdeburge.
Sídlo sekretariátu je v Magdeburgu.
Fondo būstinė yra Airijoje.
Nadace má sídlo v Irsku.
Agentūros būstinė yra Briuselyje.
Ústředí agentury je v Bruselu.
Jo būstinė yra Salonikuose.
Má sídlo
Instituto būstinė yra Paryžiuje.
Sídlo ústavu je v Paříži.
Tarybos būstinė yra Briuselyje.
Rada má sídlo v Bruselu.
Jos būstinė įsikūrusi adresu
Adresa jeho sídla
būstinė yra Liuksemburge.
pvnější pomoc
Sekretoriato būstinė yra Bramshile.
Sekretariát má sídlo v Bramshillu.
Agentūros būstinė yra Briuselyje.
Agentura má ústředí v Bruselu.
Al Haramain (būstinė Afganistane).
Al Haramain (afghánská pobočka).
Al Haramain (būstinė Albanijoje).
Al Haramain (albánská pobočka).
Al Haramain (būstinė Bangladeše).
Al Haramain (bangladéšská pobočka).
Al Haramain (būstinė Etiopijoje).
Al Haramain (etiopská pobočka).
Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto būstinė yra Briuselyje . Regionų komiteto būstinė yra Briuselyje .
Účetní dvůr a vnitrostátní orgány kontroly účetnictví členských států spolupracují se vzájemnou důvěrou při uznávání vzájemné nezávislosti .
FONDO būstinė įsteigiama toje pačioje vietoje kaip ir Europos investicijų banko (toliau BANKAS) būstinė.
Sídlo Fondu se zřizuje v témže místě jako sídlo Evropské investiční banky (dále jen Banka ).
pirmesnės šalies, kur jis buvo įdarbintas, ar šalies, kurioje yra jo institucijos būstinė, valiuta, jeigu atitinkamas pareigūnas buvo paskirtas į tarnybą už Europos Bendrijų teritorijos ribų
nebo v měně země, v níž byl předtím zaměstnán, nebo země, kde má sídlo jeho orgán, za předpokladu, že dotyčný úředník byl zařazen na místo nacházející se mimo území Evropských společenství
Audito Rūmų būstinė yra Liuksemburge .
Účetní dvůr má sídlo v Lucemburku .
Regionų komiteto būstinė yra Briuselyje .
Výbor regionů má sídlo v Bruselu .
Būsima ECB būstinė RTT
Budoucí sídlo ECB RTT
Jo būstinė yra Berlyne (Vakarų).
Má sídlo v Západním Berlíně.

 

Susijusios paieškos: šalies Būstinė - Centrinė Būstinė - Būstinė - Priimančiosios šalies - šalies Gyvenimas - šalies Namų - Kalbos šalies - šalies Grupė - šalies Rizika - Aukštos Darbo Užmokestis šalies -