Vertimas "par aizdevumiem" į lietuvių kalbą:


  žodynas Latvijos-Lietuvos

Par aizdevumiem - tulkojums :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

par aizdevumiem saņemamie uzkrātie procenti
Sukauptos gautinos paskolų palūkanos
Galvojumu pārvēršana par aizdevumiem piemaksām
Užstatų keitimas į paskolas dotacijas
vienošanās par minimālo procentu likmi aizdevumiem,
susitarta dėl minimalios palūkanų normos už paskolas,
vienošanās par minimālo procentu likmi aizdevumiem,
susitarta dėl minimalios palūkanų normos už paskolas,
aizdevumiem,
paskolų,
aizdevumiem,
paskolų,
Galveno īpašību apraksts par aizdevumiem saņemamie uzkrātie procenti .
Pagrindinių požymių aprašymas
Divi Korejas ražotāji eksportētāji arī apgalvoja, ka Komisijai procentu likmes par komerciāliem aizdevumiem būtu jāizmanto kā etalona procentu likmes par EXIM SM aizdevumiem.
Du Korėjos eksportuojantys gamintojai taip pat pareiškė, kad Komisija turėtų taikyti prekybos paskolų palūkanų normas kaip etaloninę EXIM SM paskolų palūkanų normą.
paaugstināt likmes iepriekš aizdevumiem.
padidinti tarifus anksčiau paskolas.
Garantija piesaistītajiem Eur atom aizdevumiem
Garantija Euratomo suteiktoms paskoloms
finanšu aizdevumiem un kredītiem
atgaminti jų transliacijų įrašus
Kā uzlabot jūsu Business Credit Score palielināt iespējas par aizdevumiem
Kaip pagerinti savo verslo kredito balas, kad padidinti šansą Paskoloms
Finansēšanas lēmumus, kas nav par procentu likmju subsīdijām Bankas aizdevumiem, riska kapitālu un speciālajiem aizdevumiem, pieņem saskaņā ar kārtību, kas izklāstīta 6. pantā.
Sprendimai dėl finansavimo, išskyrus sprendimus dėl palūkanų subsidijų Banko suteikiamoms paskoloms, rizikos kapitalui ir specialioms paskoloms, priimami 6 straipsnyje nustatyta tvarka.
7a 8a _BAR_ Galvojumu pārvēršana par aizdevumiem piemaksām _BAR_ (1,51) _BAR_
7a 8a _BAR_ Užstatų keitimas į paskolas dotacijas _BAR_ (1,51) _BAR_
Trīs ceturtdaļas no šiem ieguldījumiem tika finansēti caur individuālajiem aizdevumiem, bet atlikušie caur globālajiem aizdevumiem.
Trys ketvirtadaliai šių investicijų buvo finansuojama suteikus tiesiogines paskolas, kitos buvo finansuojamos teikiant paskolas per užsienio bankus.
Tie trīs EIB pīlāri, kuri attiecas uz individuālajiem aizdevumiem, ir vienlīdz būtiski arī globālajiem aizdevumiem.
Trys tiesioginėms paskoloms taikomi EIB pridėtinės vertės ram sčiai yra vienodai svarbūs ir per užsienio bankus teikiamoms paskoloms.
Rezerve aizdevumiem un aizdevumu garantijām
Rezervas paskoloms ir paskolų garantijoms
Sliktiem aizdevumiem krīze nav vajadzīgs
Blogų paskolų krizės nereikia
Iedalījums pēc aizdevumiem un noguldījumiem
Paskolų indėlių paskirstymas
Vairāk nekā 28 miljardi EUR reģioniem aizdevumiem, kuru mērķis bija uzlabot apkārtējās vides stāvokli, uz 81 no cilvēkresursiem paredzētajiem aizdevumiem un 78 no aizdevumiem i2i iniciatīvas objektiem.
Daugiau kaip 28 mlrd. eurų regionams taip pat šiai kategorijai galima priskirti 79 paskolų, skirtų aplinkos kokybės gerinimui, 81 paskolų žmogiškajam kapitalui ir 78 paskolų, skirtų 2I.
Iesākumam ko teiksiet par lētākiem mājokļa kredītiem, labākām pensijām un lētākiem aizdevumiem?
Pirmiausia tai reiškia pigesnį turto įkeitimą, didesnes pensijas ir ne tokias brangias paskolas!
Direktoru padomei ir izņēmuma pilnvaras pieņemt lēmumus par aizdevumiem, garantijām un aizņēmumiem.
Direktorių valdyba turi šimtinę teisę priimti sprendimus dėl paskolų r garantijų suteikimo ir skolinimosi.
auto aizdevumiem situācija ir vēl sliktāka.
automobilių paskolos padėtis yra dar blogesnė.
To nepiemēros attiecībā uz hipotekārajiem aizdevumiem.
Remiantis spalio 15 d. paskelbta 2007 m.
EIB jaunā politika aizdevumiem transporta nozarē
Nauja EIB skolinimo transporto sektoriui politika
Par noguldījumu saistībām un aizdevumiem ziņo pēc nominālvērtības mēneša beigās , ievērojot bruto principu .
( 1 ) OL L 372 , 1986 12 31 , p. 1 . 3 .
janvāri tiks noteikts vienots režīms . ( 15 ) Kredītprasības tiek sauktas arī par banku aizdevumiem .
( 15 ) Kredito reikalavimai vadinami ir bankų paskolomis .
Par noguldījumu saistībām un aizdevumiem ziņo saskaņā ar III nodaļas 15 . un 16 .
Duomenys apie indėlių įsipareigojimus ir paskolas yra teikiami pagal III skirsnio 15 ir 16 dalyse nustatytas taisykles mėnesio atsargų duomenims .
Tomēr tiek izslēgti procenti, kurus maksā par aizdevumiem starp privātpersonām, kuras neveic uzņēmējdarbību
Ši sąvoką neapima palūkanų, gaunamų iš privačių fizinių asmenų, ne verslo reikalais veikiančių, suteiktų paskolų
komisijas maksājumi par starpniecības pakalpojumiem saistībā ar krājnoguldījumu un apdrošināšanas līgumiem un aizdevumiem.
komisinius už maklerio paslaugas ryšium su santaupomis ir draudimo sutartimis ir paskolomis.
Relatīvi augstākas procentu likmes par neliela apjoma aizdevumiem var skaidrot ar vairākiem faktoriem.
16 pav.) ir toliau bendrai buvo labai mažos.
Direktoru padomei vienīgajai ir pilnvaras pieņemt lēmumus par aizdevumiem, garantijām un līdzekļu piesaistīšanu.
Direktorių valdyba turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl paskolų ir garantijų suteikimo bei skolinimosi.
gada laikā piešķirtajiem aizdevumiem infrastruktūras izdevumu finansēšanai,
per metus sudarytas paskolų, skirtų infrastruktūros išlaidoms padengti, sutartis,
Eksperts Bankas atteicās izsniegt uzņēmējiem grivna aizdevumiem
Ekspertas bankai atsisakė išduoti verslininkų grivina paskolų
kredīts, izsniegtajiem aizdevumiem un 40 45 procentiem.
paskolos, išduotos paskolos, 40 45 proc.
noguldījumiem un aizdevumiem, kas izsniegti vietējā valūtā.
indėlių ir paskolų, kurios buvo išduotos vietine valiuta.
Papildus izdevīgākus kredīta aizdevumiem mājokļa hipotēku tur
Be to, palankias kredito paskolas būsto hipoteka yra
Bāzes procentu likme Eiropas Centrālās bankas aizdevumiem
Europos centrinio banko paskolų pagrindinė palūkanų norma
Procentu likmes aizdevumiem mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām
Paskolų namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms palūkanų normos
PTO jūnija atzinumā bija izteikta kritika par valdības dažiem zemu procentu likmju aizdevumiem Airbus.
PPO sprendime kritikuojamos kai kurios mažų palūkanų vyriausybės paskolos įmonei Airbus .
Komerciālajiem aizdevumiem (t.i., īstermiņa aizdevumiem darbībai), ko saņēmuši Korejas ražotāji eksportētāji, ir atšķirīgs mērķis (sk. pagaidu regulas 126. apsvērumu) un aizdevuma laikposms, nekā attiecīgajiem EXIM SM aizdevumiem, un tāpēc tie nav salīdzināmi aizdevumi.
Korėjos eksportuojančių gamintojų gautos prekybos paskolos (t. y. trumpalaikės veiklos paskolos) nuo nagrinėjamų EXIM SM paskolų skiriasi savo paskirtimi (žr. Laikinojo reglamento 126 konstatuojamąją dalį) ir paskolos laikotarpiu, todėl jos nėra palyginamosios paskolos.
Viens no vidējo uzņēmumu aizdevumu mērķiem ir aizpildīt pārrāvumu starp globālajiem aizdevumiem un atsevišķiem tiešajiem aizdevumiem, kas tiek piešķirti lieliem projektiem.
Vienas iš vidutinės kapitalizacijos paskolų tikslųyra užpildyti spragą tarp per užsienio bankus teikiamų paskolų ir atskirų tiesioginių paskolų didelės apimties projektams.
Pastāvīgais pieprasījums pēc aizdevumiem infrastruktūras ieguldījumu veikšanai jāskata kontekstā ar pieaugošo nepieciešamību gan pēc aizdevumiem, gan riska kapitāla, kas piešķirami inovācijām.
Nemažėja paskolų infrastruktūros investicijoms finansuoti paklausa, nuolat didėja paskolų ir rizikos kapitalo poreikis inovacijoms.
( 10 ) Mēneša iedalījumu apakšsektoros pieprasa aizdevumiem un noguldījumiem .
( 10 ) Mėnesio duomenys apie paskolas ir indėlius turi būti skirstomi pagal subsektorius .
f) īstermiņa aizdevumiem (F.41 un AF.41)
f) trumpalaikės paskolos (F.41 ir AF.41)

 

Susijusios paieškos: Par - Kļūst Par Sth. - Pār- - Ir Atbildīga Par - Par Spīti - Par Dienu - Informācija Par - Par Nedēļu - Kļūt Par Biedru - Mazāk Par -